Thẻ: Chấm điểm Juve trận thua thảm: Thất vọng Ronaldo!